fredag den 5. august 2011

Dette er også en test - This is a test

Her vil jeg teste, om jeg kan oploade foto.

I'm just going to test if I can upload photos.

En kuffert jeg har lavet.

This is a trunk I made.


Den skal se gammel, rusten og metal-agtig ud. Ja og så med mange nitter. Forestiller mig at den er til noget stort og tungt værktøj.

It is supposed to look old, rusty and metal-ish with a lot of studs. I imagine it as being used for large and heavy tools.


Her er en anden arbejdskuffert.

Here is another trunk for tools.


2 arbejdskufferter.

2 trunks for tools.

Åben kuffert.

Open trunk.

Så er det spændende, om billederne kan oploades...

Hopefully I'll be able to upload the photos...

Problemet ER løst. Nu kan jeg igen svare på jeres indlæg - Problem solved. Now I can reply on your comments again.

Fejlen er fundet.

Efter at jeg har opdateret min internet explore, skulle jeg sætte et flueben i "Tillad altid cookies under sessionen".

Hvis I andre har de samme problemer, så gør sådan: Klik på følgende:
Menulinjen -> Funktioner -> internetindstillinger -> beskyttelse af persolige oplysninger -> Avanceret -> Tillad altid cookies under sessionen

Held og lykke fra Eva


The fault has been found!

After I updated my Internet Explore I had to check the box "Always allow cookies under the session".

If you guys experience the same problem, try this to solve it:

Menu -> Functions -> Internet Settings -> Protection of personal data -> Advanced -> Always allow cookies under the session
(I don't know the exact words used when it's not in Danish, but hopefully the steps above are easy to follow even though the words may vary a bit in english.)

Good luck!

Eva.